TERMENI ŞI CONDIŢII

Termeni și condiții de utilizare a site-ului si aplicației DataklasMVS.com

 1. Informaţii despre site şi utilizarea acestuia

Site-ul web www.dataklasmvs.com este proprietatea HIGH-TECH SYSTEMS&SOFTWARE SRL, cu sediul în Bld. Bucurestii Noi, Nr 25A, Sector 1, Bucuresti, având Cod Unic de Înregistrare J40/4847/2012, numit pe parcursul acestor termeni şi condiţii de utilizare „Site-ul”.

 1. Societatea HIGH-TECH SYSTEMS&SOFTWARE SRL, operează Site-ul pentru a promova, în condiţiile impuse de legislaţia aplicabilă, produsele din gama Htss. Administratorul Site-ului este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 17907. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa: contact@dataklaemedical.ro
 1. Accesul şi utilizarea Site-ului sunt supuse reglementărilor legale aplicabile şi acestor termeni şi condiţii de utilizare, inclusiv oricăror politici sau alte condiţii menţionate în prezentul document şi disponibile pe Site, conform modificărilor intervenite în decursul timpului. Vă rugăm să citiţi aceşti termeni şi condiţii de utilizare cu atenţie. Dacă nu sunteţi de acord cu aceştia, vă rugăm să nu folosiţi Site-ul nostru. Dacă veţi continua să utilizaţi Site-ul nostru, vom considera că aţi acceptat aceşti termeni şi condiţii de utilizare. Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare, sunteţi de acord să respectaţi termenii şi condiţiile de utilizare în versiunea publicată pe Site la momentul vizitei dvs.
 1. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment Site-ului şi termenilor şi condiţiilor de utilizare prin postarea pe Site, fără nici o altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate în maniera adecvată. Asiguraţi-vă că recitiţi termenii şi condiţiile de utilizare în mod regulat deoarece dacă accesaţi sau utilizaţi Site-ul se va considera că aţi fost de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare în versiunea publicată pe Site la momentul vizitei dvs.
 1. Atunci când vizitaţi Site-ul pentru prima dată vă aducem la cunoştinţă în mod special faptul că folosim cookie-uri. Continuând să utilizaţi Site-ul acceptaţi şi sunteţi de acord cu Politica privind Cookie-urile. Vom continua să vă aducem la cunoştinţă acest lucru de fiecare dată când vizitaţi site-ul www.dataklasmvs.com, până când confirmaţi luarea la cunoştinţă.
 1. HIGH-TECH SYSTEMS&SOFTWARE SRL vă garantează acces limitat pe Site şi nu vă conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial său integral Site-ul, de a reproduce parţial său integral Site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata Site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei HIGH-TECH SYSTEMS&SOFTWARE SRL fără acordul prealabil scris al acesteia. Totuşi, puteţi face download sau copia materialele specifice oferite pentru download sau copiere.
 1. Dreptul de a crea o legătură web – link – către Site este limitat, neexclusiv şi revocabil, şi este acordat atât timp cât nu aduce neajunsuri de orice fel pentru HIGH-TECH SYSTEMS&SOFTWARE SRL sau oricăruia dintre partenerii noştri, numai după obţinerea în scris sau prin email a acordului nostru.
 1. Nu este permisă abuzarea www.dataklasmvs.com prin introducerea cu bună ştiinţă de viruşi sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic.
 1. Putem face publicitate şi organiza concursuri, jocuri, competiţii sau extrageri cu premii gratuite pe Site-ul nostru. La astfel de concursuri, jocuri, competiţii, extrageri cu premii gratuite se vor aplica reguli specifice.Vă rugăm să citiţi cu atenţie regulile aplicabile la orice concurs, joc, competiţie, extragere cu premii gratuite la care participaţi deoarece prin participarea la un astfel de concurs, joc, competiţie, extragere cu premii gratuite se consideră că aţi acceptat şi că respectaţi aceste reguli.
 1. Site-ul nu va fi întotdeauna disponibil şi poate avea anumite erori. Acesta este furnizat pe principiul “aşa cum este” şi “aşa cum este disponibil”, şi în măsura permisă de lege, fără garantări, condiţii sau garanţii de orice fel.
 1. Proprietatea Intelectuală
 2. Întregul conţinut al site-ului www.dataklasmvs.com – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe şi alte date este proprietatea HIGH-TECH SYSTEMS&SOFTWARE SRL şi este protejat de legislaţia română în vigoare cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe. Folosirea fără acordul HIGH-TECH SYSTEMS&SOFTWARE SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Se permite folosirea site-ului www. dataklasmvs.com numai în limitele meţionate în prezentul document.
 1. Puteţi folosi conţinutul Site-ului doar pentru folosinţa dvs. personală, iar acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea HIGH-TECH SYSTEMS&SOFTWARE SRL:
 • 1.       îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al HIGH-TECH SYSTEMS&SOFTWARE SRL asupra conţinutului;
 • 2.      modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră;
 • 3.      reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei, dacă scopul acestei activităţi este unul comercial.
 • 3.      Este interzisă orice utilizare a conţinutului Site-ului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislaţia în vigoare.
 • 3.      Suspendarea accesului

HIGH-TECH SYSTEMS&SOFTWARE SRL poate, fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dvs. la conţinutul site-ului www. dataklasmvs.com sau la o parte a acestui conţinut.

 1. Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte site-uri, erori de funcţionare
 2. Site-ul este găzduit de serverele unei terţe firme, A&D Pharma Marketing&Sales Services SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariţiei lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări ale scripturilor programate. HIGH-TECH SYSTEMS&SOFTWARE SRL nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea Site-ului.
 1. Anumite părţi ale conţinutului publicat pe Site pot să fie furnizate de terţe persoane cu care HIGH-TECH SYSTEMS&SOFTWARE SRL are relaţii contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conţinutului Site-ului pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane. HIGH-TECH SYSTEMS&SOFTWARE SRL nu este responsabilă în nicio măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, HIGH-TECH SYSTEMS&SOFTWARE SRL nu este responsabilă de conţinutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.
 1. Utilizaţi aceste site-uri ale terţelor părţi pe propriul risc. Toţi termenii şi condiţiile şi politicile site-urilor terţelor părţi pe care le accesaţi vi se vor aplica în timp ce navigaţi pe aceste site-uri şi vă recomandăm să verificaţi acei termeni şi condiţii.
 1. Legea aplicabilă

Orice litigiu care are ca obiect conţinutul Site-ului va fi soluţionat de către instanţele judecătoreşti competenţe şi va fi guvernat de legea romană.

 1. Abonarea şi dezabonarea la newsletter
 2. Abonarea şi dezabonarea la newsletter-ul Site-ului este gratuită şi voluntară, şi implică acceptarea acestor termeni şi condiţii de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate şi oricând vă veţi putea dezabona urmând instrucţiunile din subsolul fiecărui e-mail. Mesajele trimise vor respecta legislaţia aplicabilă în ceea ce priveşte comunicarea comercială aşa cum este ea stipulata de legislaţia aplicabilă.
 3. Utilizarea newsletter-ului se face în aceleaşi condiţii de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conţinutului precum se autorizează şi folosirea Site-ului, în condiţiile prevăzute de prezentul document.
 4. HIGH-TECH SYSTEMS&SOFTWARE SRL îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul oricărui abonat la newsletter, dacă HIGH-TECH SYSTEMS&SOFTWARE SRL are orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respecta prevederile prezentului document. Aceşti Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.dataklasmvs.com conţin întreaga înţelegere dintre dumneavoastră şi noi cu privire la utilizarea Site-ul nostru. Nici o expunere sau declaraţie, orală sau scrisă, care nu este inclusă în termenii şi condiţiile de utilizare nu va fi obligatorie pentru dumneavoastră sau pentru noi dacă nu a fost convenită de comun acord în scris între dvs. şi noi.